Dziś jest Niedziela, 13 czerwca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Lucjana, Antoniego. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

15.03.2015 – Katecheza 186: Co to znaczy, że rodzina jest powołana do ewangelizacji?

Jezus Chrystus wstępując do nieba skierował do swoich uczniów takie to słowa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). Zadanie to odnosi się także do rodziny, która ma być świadkiem Chrystusa w swoim środowisku. Rodzina ma pomagać sobie nawzajem i swoim krewnym, sąsiadom, znajomym z pracy, w tym żeby żyć w pełni po chrześcijańsku.

Jan Paweł II nauczał w Familiaris consortio, że: „tak jak wielki Kościół, również i mały domowy Kościół potrzebuje stałej i dogłębnej ewangelizacji” (FC 51). Mając na uwadze tę prawdę można odróżnić apostolstwo wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne dotyczy relacji wewnątrz rodziny na linii mąż – żona, rodzice – dzieci, rodzeństwo nawzajem względem siebie. Natomiast ewangelizacja zewnętrzna dokonuje się poza rodziną, jak to już zostało wcześniej wspomniane – w sąsiedztwie, w miejscu pracy itd. Postawa wiary czy też niewiary w rodzinie nie jest nigdy sprawą prywatną i osobistą. Życie we wspólnocie stanowi swoisty układ funkcjonujący na zasadzie naczyń połączonych. Odniesienie do spraw duchowych, religijnych promieniuje na pozostałych członków wspólnoty – zachęca do pogłębiania więzi z Bogiem lub spycha na peryferie życia Kościoła aż do odejścia od Boga.

Apostolstwo w rodzinie będzie obejmowało takie działania jak wystrój domu i obecność w nim znaków religijnych: krzyża czy też obrazów o tematyce religijnej. Kolejna płaszczyzną ewangelizacji jest wspólna lub indywidualna modlitwa rodziców, okazywany sobie przez nich szacunek, pomoc w codziennych obowiązkach. Taki przykład uczy dzieci postawy służenia bliźnim na wzór Chrystusa. Nie mniej ważne jest zaangażowanie rodziny w życie parafii. Funkcjonują na jej terenie różnego rodzaju wspólnoty modlitewne, grupy zajmujące się działalnością charytatywną czy też są organizowane doraźne działania na rzecz parafii i zamieszkujących ją członków wspólnoty Kościoła. Udział w tych działaniach i wspólnej modlitwie pomaga pogłębiać wiarę i wprowadza młode pokolenie w dzieło ewangelizacji.