Dziś jest Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Bazylego, Elwiry, Michała. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

22.03.2015 – Katecheza 187: Znaczenie czystości przedmałżeńskiej

Na drodze do małżeństwa czystość odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego że pomaga kształtować w sobie ducha opanowania i powściągliwości. Czystość jest nieodzownym warunkiem dotarcia do domu Ojca oraz osiągnięcia wiecznego pokoju i szczęścia zgodnie zresztą ze słowami Samego Chrystusa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).

Czystość pochodzi z serca człowieka i to w nim najpierw dokonuje się to, co potem jest tylko zewnętrznym aktem czynu nieczystego, bądź cudzołożnego, stąd też powinniśmy głębiej wniknąć w słowa Chrystusa, który ostrzega: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27-28). W każdym razie, cnota czystości jest wielkim wyzwaniem i zadaniem dla każdego chrześcijanina a zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy poprzez opanowanie popędu seksualnego przygotowują się do przyszłych obowiązków ojca i matki, aby w ten sposób zachowując wstrzemięźliwość odkryli wzajemny szacunek, znaczenie wierności i odpowiedzialności.

Czystość jest wielką łaską, o którą zawsze powinniśmy prosić Boga, aby osiągnąć panowanie nad swoimi namiętnościami a co za tym idzie żyć w pokoju. W przeciwnym razie człowiek może stać się ich niewolnikiem, tracąc wewnętrzną równowagę i pokój. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam: „Godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo, od wewnątrz poruszony i naprowadzony a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce” (KKK 2339).

Święty Paweł zauważa, że czystość przedmałżeńska nie zawsze jest właściwie rozumiana, podkreślając konieczność dochowywania czystości, ponieważ nasze ciało należy do Pana, który pragnie naszego prawdziwego szczęścia: „Czyż nie wiedzie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1Kor 6, 12-20).

Pan Bóg obdarzył nas darem płciowości, z którego musimy roztropnie korzystać. Ów dar ma służyć przede wszystkim okazywaniu miłości osobie, z którą pragniemy spędzić całe życie. Małżeństwo jest realnym symbolem zjednoczenia Chrystusa z Kościołem. Małżonkowie poprzez zawarcie sakramentu małżeństwa stają się jednością, ofiarowując się sobie do końca we wzajemnym darze. „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).