Dziś jest Środa, 12 maja 2021 r. Obchodzimy imieniny: Pankracego, Dominika, Achillesa. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

19.04.2015 – Katecheza 191: Dekalog – przymierzem Boga z Ludźmi

Rozpoczynając wymienianie przykazań Dekalogu przywołujemy następujące słowa: „Jam jest Pan, Bóg Twój który Cię wywiódł z Ziemi Egipskiej”. Izraelici wiedzieli, że wyjście z Egiptu nie udałoby się im nigdy o własnych siłach. Dlatego przyznają się do Boga, który prowadzi swój lud, idzie przed nimi, wskazuje drogę, troszczy się i chroni. Wiara Ojców Izraela wyrasta z doświadczenia: kiedy droga kończy się na brzegu morza i wszyscy tracą nadzieję, Bóg pozwala im przejść suchą nogą na drugą stronę.

Kiedy śnią na pustyni o obfitych posiłkach i z powodu ich braku pragną wrócić z powrotem do niewoli, Bóg daje im chleb i mięso w ilości wystarczającej na każdy dzień. Sprawia, że ze skały wytryska dla nich świeża woda. Zabiega o ich zaufanie. Chce, aby poznali Tego, który proponuje im przymierze i obiecuje przyszłość.

Pamięć Izraela o przymierzu, które Bóg zawarł z nimi na pustyni, na Górze Synaj, jest świętą tradycją. Warunki tego przymierza – dziesięć przykazań – zapisane na dwóch kamiennych tablicach, przechowywane w Arce Przymierza, obowiązują po wszystkie czasy, gdyż lud Izraela pojął, że przykazania, które Bóg dał swojemu ludowi, wywodzą się z miłości. Bóg chce przecież, abyśmy byli do Niego podobni, do Niego, który jest miłością.

Przypomnijmy sobie tekst Dziesięciu Przykazań, Dekalogu, w formule katechetycznej według podziału ustalonego przez św. Augustyna:

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Z przyjęciem i przestrzeganiem tych przykazań związana była Boża obietnica błogosławieństwa i opieki nad całym Narodem Wybranym.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.