Dziś jest Sobota, 19 września 2020 r. Obchodzimy imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

26.04.2015 – Katecheza 192: Co mówi Pismo Święte o Dekalogu?

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nam, że „słowo „Dekalog” znaczy dosłownie „dziesięć słów”. Te „dziesięć słów” objawił Bóg swojemu ludowi na świętej górze Synaj. Napisał je „swoim palcem” w odróżnieniu od innych przepisów spisanych przez Mojżesza” (KKK 2056).  W natchnionym tekście czytamy: „Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na Górze Synaj, dał mu dwie tablice Świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym” (Wj 31, 18).

Są one słowami Boga w szczególnym znaczeniu i zostały nam przekazane w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa”

Dekalog staje się zrozumiały najpierw w kontekście Wyjścia z niewoli egipskiej, które jest wielkim wydarzeniem wyzwolenia dokonanego przez Boga i znajduje się w centrum Starego Przymierza. Niezależnie od tego, czy przykazania są sformułowane jako przykazania negatywne, zakazy, czy też przykazania pozytywne, wskazują one warunki życia wyzwolonego z niewoli grzechu. Należy pamiętać, że Dekalog jest drogą życia o której Mojżesz mówi w sposób stanowczy: „Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się” (Pwt 30,16). Przed człowiekiem staje wybór pomiędzy dwoma drogami – jedna prowadzi do życia i szczęścia  a druga do śmierci i nieszczęścia. Przestrzeganie Dekalogu jest drogą prowadząca do życia.

Ta wyzwalająca moc Dekalogu ujawnia się na przykład w przykazaniu o odpoczynku szabatu, które odnosi się również do cudzoziemców i niewolników. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: „Pamiętaj, że byłeś w niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg Twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem” (Pwt 5, 15).

Dar przykazań i Prawa stanowi część zawartego przez Boga Przymierza z Jego ludem. Według Księgi Wyjścia objawienie „dziesięciu słów” dokonuje się między zapowiedzią Przymierza a jego zawarciem, po tym, jak lud zobowiązał się uczynić wszystko, co Pan powiedział i „być posłusznym”.

O przymierzu i dialogu między Bogiem a człowiekiem świadczy ponadto fakt, że wszystkie zobowiązania są wyrażone w pierwszej osobie („ty”). We wszystkich przykazaniach Bożych właśnie zaimek osobowy w liczbie pojedynczej wskazuje na adresata. Bóg daje poznać swoją wolę całemu ludowi, a zarazem każdemu z osobna. Odmawiając w pacierzu Dekalog zwróćmy uwagę na to, że Bóg mówi do nas w pierwszej osobie. Mówi jak do partnera wędrowania po drogach życia, zachęcając do wyboru kierunku wędrowania prowadzącego do życia w szczęściu.