Dziś jest Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Bazylego, Elwiry, Michała. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

17.05.2015 – Katecheza 195: Rola nadziei w relacjach człowieka z Panem Bogiem

Kolejnym wymiarem naszych relacji z Bogiem jest nadzieja. Jest ona wymieniana po wierze a przed miłością. Katechizm Kościoła Katolickiego zaznacza, że „Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą.
Powinien mieć nadzieję, że Bóg uzdolni go do odwzajemnienia Mu miłości i do działania zgodnie z przykazaniami miłości” (KKK 2090). Jawi się więc pytanie czym jest wspomniana nadzieja?

Katechizm przedstawia to nam w następujących słowach: „Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego i uszczęśliwiającego oglądania Boga; jest także lękiem przed obrażeniem miłości Bożej i spowodowaniem kary” (KKK 2090).
Jak widzimy wskazane są tutaj dwa aspekty związane z tą cnotą teologalną – mianowicie ufność nagrody widzenia Boga i lęk przed obrażaniem Jego miłości.

Dalej Katechizm uzmysławia nam, że pierwsze przykazanie dotyczy także grzechów przeciw nadziei, którymi są rozpacz i zuchwała ufność. Czym są te dwa grzechy? Otóż: „wskutek rozpaczy człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia, pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Sprzeciwia się dobroci Boga i Jego sprawiedliwości – gdyż Bóg jest wierny swoim obietnicom – oraz Jego miłosierdziu” (KKK 2091).

Natomiast gdy idzie o drugi rodzaj grzechów to należy zwrócić uwagę, że „istnieją dwa rodzaje zuchwalej ufności. Albo człowiek przecenia swoje zdolności (mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka), albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu (mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi)” (KKK 2092).