Dziś jest Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Bazylego, Elwiry, Michała. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

24.05.2015 – Katecheza 196: Rola miłości w relacjach człowieka z Panem Bogiem

W kolejnej katechezie związanej z pierwszym przykazaniem Dekalogu omawiamy trzeci już wymiar naszych relacji z Bogiem jakim jest miłość.

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że: „Wiara w miłość Boga obejmuje wezwanie i zobowiązanie do odpowiedzi szczerą miłością na miłość Bożą. Pierwsze przykazanie każe nam miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na Niego” (KKK 2093).

Jednak codzienność ukazuje, że człowiek nie zawsze zachowuje taką hierarchię w świecie swoich wartości. Przeciw miłości Bożej można grzeszyć w różny sposób. Idąc za Katechizmem można wyróżnić następujące formy braku miłości człowieka względem Boga. Pierwszą jest obojętność, która zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie uznaje jej inicjatywy i neguje jej moc.

Drugim przejawem braku miłości jest niewdzięczność, która pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również nie podejmuje odwzajemnienia się miłością na miłość.

Następnym jest oziębłość będąca zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za miłość Bożą; może zakładać odmowę poddania się poruszeniu miłości.

Czwartym przejawem braku miłości ze strony człowieka w stosunku do Boga jest znużenie lub lenistwo duchowe, które posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego.

Ostatnim z przytaczanych przez Katechizm przejawów niewłaściwych relacji człowieka z Bogiem na płaszczyźnie miłości jest nienawiść do Boga, która rodzi się z pychy. „Sprzeciwia się ona miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który potępia grzech i wymierza kary” (KKK 2094).