Dziś jest Sobota, 06 marca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Róży, Jordana, Agnieszki. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

28.06.2015 – Katecheza 201: Co to znaczy wzywać Imienia Bożego nadaremnie?

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „Drugie przykazanie zabrania wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga. Bluźnierstwo polega na używaniu w sposób obraźliwy Imienia Boga, Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych” (KKK 2162).

Wzywanie imienia Bożego, Najświętszej Maryi Panny i świętych w zniecierpliwieniu, w oburzeniu, w zdziwieniu czy z przyzwyczajenia wprawdzie nie stanowi wielkiej zniewagi, ale jest brakiem szacunku i grzechem lekkim przeciwko cnocie religijności. Świętość imienia Bożego wymaga, by nie używać go do błahych spraw, a tym bardziej do niegodziwych, jak wymawianie w przekleństwach, w zaklęciach magicznych, szczególnie zaś w przyrzeczeniach bez zamiaru dotrzymania ich i w fałszywych przysięgach, w których człowiek wzywa Boga na świadka, aby potwierdził fałsz jako prawdę. Takie przysięganie jest krzywoprzysięstwem i ciężkim grzechem przeciw czci Bożej. Kto pod przysięgą przy wzywaniu Boga składa obietnicę, której nie ma zamiaru dotrzymać lub później nie dotrzymuje słowa, jest wiarołomcą i okazuje poważny brak szacunku względem Pana wszelkiej wierności.

Bardzo wielką zniewagą Boga i szczególnie ciężkim grzechem jest bluźnierstwo, czyli urąganie, lżenie i szydzenie skierowane przeciw Bogu albo stworzeniom lub rzeczom ze względu na Niego, wyrażane w myśli, w słowie i w czynie. Bluźnierstwo popełnia się przez przypisywanie Bogu zła i czegoś, co sprzeciwia się Jego doskonałości (np. okrucieństwo, niesprawiedliwość) lub odmawianie tego, co Mu przysługuje (np. wszechwiedza); przez przyznawanie stworzeniom właściwości, jakie tylko sam Bóg posiada; przez mówienie o Bogu ironicznie i z pogardą; przez wymienianie rzeczy boskich i świętych w gniewie przeciw Bogu; przez obelżywe określanie Najświętszej Maryi Panny i świętych. Bluźniercze jest także popełnianie zbrodni z imieniem Boga na ustach.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może jednocześnie znajdować się 23 osoby