Dziś jest Sobota, 15 maja 2021 r. Obchodzimy imieniny: Zofii, Nadziei, Izydora. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

12.07.2015 – Katecheza 203: Na czym polega wyjątkowość Dnia Pańskiego?

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „szabat, który oznaczał wypełnienie pierwszego stworzenia, został zastąpiony przez niedzielę, przypominającą nowe stworzenie, zapoczątkowane przez zmartwychwstanie Chrystusa” (KKK 2190).

Już w Starym Testamencie Bóg nakazał świętowanie ku swojej czci siódmego dnia w tygodniu jako wspomnienia zakończenia dzieła stworzenia i Bożego odpoczynku oraz jako pamiątki wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Przestrzeganie szabatu miało być znakiem nierozerwalności przymierza między Bogiem a Izraelitami, uwielbianiem Boga w Jego dziele stworzenia i w Jego zbawczych czynach na rzecz Izraela oraz naśladowaniem Go w działaniu, które jest wzorem działania ludzkiego. Odpoczynek szabatowy miał chronić przed niewolnictwem pracy i kultem pieniądza. Jezus nie naruszał świętości szabatu, ale w swoim działaniu i nauczaniu starał się przywrócić mu właściwy sens. Św. Marek przywołuje słowa Jezusa, który stwierdził, że „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2, 27) i że szabat jest dniem czynienia dobra (Mk 3, 4).

W Nowym Testamencie dniem poświęconym Bogu nie jest ostatni dzień tygodnia, jak szabat, który stanowił zakończenie dzieła stworzenia, ale pierwszy dzień – w którym to Chrystus zmartwychwstał, ustanawiając nowy porządek. Niedziela zatem nie kończy, ale rozpoczyna tydzień. Św. Justyn pisał: „Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał” (św. Justyn, Apologiae, 1,67). Tak więc niedziela zastępuje szabat.

Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego o oddawaniu czci Stwórcy i Odkupicielowi przez Jego lud. Głównym punktem świętowania niedzieli oraz świąt i centrum życia Kościoła jest Eucharystia. Szczególnym miejscem jej sprawowania jest wspólnota wiernych, zwana parafią, która gromadzi na Mszy św., głównie w niedziele i święta, lud chrześcijański, wprowadza go w życie liturgiczne i głosi zbawczą naukę Chrystusa.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.