Dziś jest Środa, 12 maja 2021 r. Obchodzimy imieniny: Pankracego, Dominika, Achillesa. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

19.07.2015 – Katecheza 204: Co jest źródłem obowiązku świętowania Niedzieli?

Oddawanie czci Bogu w niedziele i w święta oraz jednoczenie się z Nim jest niezbędną powinnością religijną ludzi. Dlatego przykazanie kościelne określa i precyzuje prawo Pańskie: „W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej” (KPK 1247).

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje, że „nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” (KPK 1248).

Świętowanie niedzieli pierwsi chrześcijanie uzasadniali tym, że ich „zgromadzenia – czyli świętowanie Eucharystii – dlatego odbywają się w dniu słońca (tak bowiem nazywano niedzielę), ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał” (KKK 2174). Niedziela jest więc od zarania chrześcijaństwa świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa. W dniu tym gromadzą się uczniowie Jezusa na słuchanie i rozważanie słowa Bożego, a także uczestniczą w uobecnianej w Eucharystii Jego ofierze krzyża. W ten sposób w dziękczynieniu Bogu świętują pamiątkę męki, zmartwychwstania i chwały Jezusa Chrystusa. Z tych powodów Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że „niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła” (KKK 2177).

Od obowiązku uczestniczenia w Eucharystii zwalniają ważne powody, np. choroba, pielęgnacja niemowląt, nieustanna opieka nad chorymi, niesienie pomocy w wypadkach i w klęskach żywiołowych, wykonywanie ciągłych zawodów, niemożliwość dostania się do kościoła z powodu dużej odległości i braku środków lokomocji, a także dyspensa udzielona przez proboszcza. Kto świadomie i dobrowolnie przez zaniedbanie nie uczestniczy w dni nakazane w Eucharystii, popełnia grzech ciężki. Uczestnictwo bowiem w Eucharystii jest najdoskonalszym uwielbieniem Boga, świadectwem przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.