Dziś jest Sobota, 15 maja 2021 r. Obchodzimy imieniny: Zofii, Nadziei, Izydora. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

26.07.2015 – Katecheza 205: Niedziela dniem odpoczynku

Jak już zostało powiedziane w poprzednich katechezach, religijne świętowanie niedzieli oraz innych świąt, do których zobowiązują przykazania kościelne, winno być zaznaczone uczestnictwem w Eucharystii oraz powstrzymywaniem się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają zarówno oddawaniu czci Bogu jak też uczestniczeniu w radości płynącej ze zmartwychwstania Jezusa.

Świętowanie niedzieli winno nadto umożliwiać człowiekowi należyty odpoczynek. W tej sprawie Kościół wyjaśnia, że wierzący może uczestniczyć w sobotę wieczór w sprawowanej Eucharystii, a ci którzy z obiektywnych i poważnych powodów (np. choroba) nie mogą w niej brać udziału, łącza się ze zgromadzonymi na Eucharystii wierzącymi, korzystając z transmisji radiowych lub telewizyjnych. Wierzący może też podejmować czynności służące wypełnianiu obowiązków rodzinnych lub innych prac użytku społecznego, ale pod warunkiem, że nie spowodują one nawyków szkodliwych dla chrześcijańskiego świętowania dzieli, a także szkodliwych dla życia rodzinnego oraz zdrowia.

Oprócz niedzieli jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. w następujące święta nakazane: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII); Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 I); Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I); Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chytrusa; Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII); Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).

Św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim Dies Domini – „O świętowaniu niedzieli” zauważa: „Odpoczynek niedzielny pozwala sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia: rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym; osoby, wśród których żyjemy, odzyskują prawdziwe oblicze, gdy się z nimi spotykamy i nawiązujemy spokojną rozmowę. Możemy także odkryć na nowo i zachwycić się głęboko pięknem przyrody, zbyt często niszczonym przez ludzką żądzę panowania, która zwraca się przeciw samemu człowiekowi. Jako dzień, w którym człowiek zachowuje pokój z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi” (nr 67).

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.