Dziś jest Piątek, 16 kwietnia 2021 r. Obchodzimy imieniny: Kseni, Cecylii, Bernadety. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

30.08.2015 – Katecheza 210: Pojęcie ludzkiej płciowości ukazane w Szóstym Przykazaniu Dekalogu

Płciowość ludzka stała się ostatnio przedmiotem zainteresowania nie tylko wąskiego grona specjalistów, ale także znacznej części naszego społeczeństwa. Środki społecznego przekazu dużo mówią o ludzkiej seksualności, kreując obraz nowej kultury wolnej od wszelkich ograniczeń również w dziedzinie seksualnej. Niektórzy uważają, że to właśnie czystość ogranicza ludzką płciowość, że jest ona wrogiem miłości. Panuje przekonanie, że płciowość i czystość wzajemnie się wykluczają. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w niezrozumieniu zarówno istoty płciowości, jak i samej cnoty czystości. Czystość bowiem nie przekreśla ludzkiej płciowości, lecz integruje ją, chroni, umacnia i otwiera na prawdziwą miłość, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdego człowieka. Właściwe pojmowanie sensu czystości zależy w dużej mierze od prawidłowego rozumienia ludzkiej płciowości.

Seksualna aktywność człowieka nie może być utożsamiana jedynie z funkcją organów rozrodczych. Życie seksualne dotyczy bowiem ciała, psychiki i ducha. Bierze w nim więc udział cały człowiek, mężczyzna lub kobieta. Poprzez ciało, w tym również poprzez własną płciowość, osoba objawia się i wyraża siebie na zewnątrz. Dzięki płciowości mężczyzna i kobieta stają się obrazem Boga Stwórcy. Co więcej, Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność do miłości i wspólnoty oraz odpowiedzialność za nie. Innymi słowy miłość Boga do człowieka stanowi obraz miłości międzyludzkiej. Płciowość także uczestniczy w tym powołaniu. Oddziałuje na sferę emocjonalną człowieka oraz uzdalnia go do miłości i jedności z drugą osobą.

Nieodzownym warunkiem prawidłowego przeżywania płciowości jest akceptacja przez każdego człowieka własnej tożsamości płciowej. Jedynie wtedy jest on w stanie w pełni rozwijać i realizować się jako osoba. Akceptacja własnej płciowości zakłada jednak uznanie i przyjęcie zarówno różnicy, jaka dzieli kobietę od mężczyzny, jak i wzajemnego ich dopełniania się na poziomie fizycznym, moralnym i duchowym. O ile więc płeć z jednej strony odróżnia kobietę od mężczyzny, o tyle z drugiej wzajemnie ich dopełnia i jednoczy. Od respektowania tej zasady zależy mnie tylko rozwój życia małżeńskiego czy rodzinnego, lecz także całego życia społecznego. Zwłaszcza iż kobieta i mężczyzna obdarzeni są w równej mierze osobową godnością.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.