Dziś jest Piątek, 26 lutego 2021 r. Obchodzimy imieniny: Mirosława, Aleksandra. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

6.09.2015 – Katecheza 211: Znaczenie czystości w przeżywaniu płciowości

Nie można więc ograniczać płciowości jedynie do wymiaru biologicznego. Płciowość zakorzeniona w ludzkim ciele oddziaływuje na całą osobę. Oznacza to, iż płciowość powinna być postrzegana jako element całości osoby, która w sposób autentyczny i pełny realizuje swoje życiowe powołanie. Jest to możliwe dzięki czystości, która integruje płciowość z całą osobą.

W personalistycznym spojrzeniu na człowieka płciowość przyczynia się do realizacji dwóch wymagań głęboko zakorzenionych w osobie ludzkiej: jedności i płodności. Właściwe korzystanie z płciowości wymaga jednak wzajemnej relacji osoby do osoby oraz wzajemnego daru mężczyzny i kobiety, który jest całkowity i nieograniczony w czasie. Oznacza to, iż właściwym miejscem, w którym osoba może wyrażać siebie za pośrednictwem płciowości, jest małżeństwo. Jak zostało to już powiedziane, czystość nie sprzeciwia się płciowości ludzkiej. Przeciwnie, chroni ją przed łatwymi zniekształceniami. Czystość uniemożliwia przekształcenie się uczucia w pożądanie zmysłowe czy seksualną rozwiązłość. Czystość nie jest więc jakimś tabu, od którego współczesny człowiek powinien się wyzwolić, lecz podstawowym warunkiem zachowania wewnętrznej jedności cielesnoduchowej i tworzenia międzyosobowych relacji.

Doświadczenie pokazuje, że życie płciowością w czystości nie jest rzeczą łatwą. Na człowieka oddziaływują bowiem uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Czystość jest jednak cnotą, którą powinien on nabyć w sposób świadomy i wolny, jest ona darmowym darem Ducha Świętego. Osoba ludzka ma prawo do otrzymania takiej 
informacji i wychowania, które szanowałyby moralne i duchowe wymiary życia ludzkiego.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może jednocześnie znajdować się 23 osoby