Dziś jest Czwartek, 04 marca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Łucji, Kazimierza, Eugeniusza. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Ogłoszenia lokalne

Ogłoszenie dla mieszkańców Kopci

Informuje się ,ze w dniach 10 grudnia będą wydawane marchew i jabłka pozyskane za pośrednictwem Podkarpackiego Banku Żywności dla mieszkańców parafii Kopcie.

Miejsce wydawania: przy remizie strażackiej w Kopciach. Niestety nie  jest znana godzina wydawania, prosimy mieszkańców o informowanie się nawzajem.

Do odbioru upoważnione będą w pierwszej kolejności osoby zakwalifikowane do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz osoby, których dochód przekracza nieznacznie kwotę 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie i ma miejsce przynajmniej jeden z czynników art. 7 ustawy o pomocy społecznej taki jak: sieroctwo, niepełnosprawność, wielodzietność, długotrwała ciężka choroba, przemoc w rodzinie itd.

Zarząd Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec ,,Przystań”

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może jednocześnie znajdować się 23 osoby