Dziś jest Poniedziałek, 26 lipca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Anny, Mirosławy, Grażyny. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

03.01.2016 – Katecheza 228: Chciwość jako wykroczenie przeciw Dziesiątemu Przykazaniu.

Przez pojęcie chciwości określa się zachłanne gromadzenie bogactw, a zwłaszcza pieniędzy. Chciwość jest jednym z siedmiu grzechów głównych, ponieważ pozostaje w jaskrawej sprzeczności z powszechnym przeznaczeniem dóbr: człowiek chciwy przedkłada własny interes nad zasadę solidarności z innymi. Postawa taka kłóci się z kodeksem zasad chrześcijańskich, a piętnuje ją sam Jezus Chrystus: „Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić” (Mt 25, 42).

Dziesiąte przykazanie zakazuje chciwości oraz zabrania nieumiarkowanej zachłanności zrodzonej z pozbawionej miary żądzy bogactw. Jezus Chrystus ostrzega przed chciwością w przypowieści o bogaczu, który postanowił w nocy rozbudować swoje spichlerze, a nad ranem umarł. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi, a nie jest bogaty przed Bogiem (Łk 12, 21). Ewangelista Marek przytacza słowa Jezusa: „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać cały świat, a swoją duszę utracić?”(Mk 8, 36). Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli… chciwość, pycha. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7, 21- 23).

Największą wartością zakazu pożądania jest to, że zwraca Jahwe uwagę na wnętrze człowieka jako źródło zła, które przejawia się w jego postępowaniu. Chciwe pożądanie jest agresją skierowaną przeciw drugiemu, jest wewnętrznym zamachem na niego samego i jego dobra. Nie zawsze, oczywiście, będą to rzeczy materialne. To wszystko, czego człowiek pożąda, może stać się dla niego „cudzym bogiem” i zająć miejsce Boga prawdziwego.

Chciwość i zachłanność są zrodzone z bogactwa i niesprawiedliwości, która przynosi szkodę w dobrach bliźniego. Jest to żądza, która potrafi zdominować wolę ludzką do tego stopnia, aby opanować chciwością jej dążenia.

Dziesiąte przykazanie domaga się postawy szacunku w odniesieniu do własności cudzej i zabrania chciwości, nieumiarkowanego pożądania dóbr innych i zazdrości, która oznacza smutek doznawany z powodu dobra drugiego człowieka i nieumiarkowane pragnienie przywłaszczenia go sobie. Pragnienie prawdziwego szczęścia wyzwala człowieka od nadmiernego przywiązania do dóbr tego świata i znajduje swoje spełnienie w widzeniu Boga.