Dziś jest Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. Obchodzimy imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

12.06.2016 – Katecheza 251 – Pojęcie nakazu „Spragnionych Napoić” w Nowym Testamencie

Pragnienie jest dla Jezusa symbolem najgłębszej potrzeby człowieka. Gdy Jezus rozmawia z Samarytanką o pragnieniu, chodzi tu nie tylko o wodę, lecz o pragnienie płynące z głębi serca. Jezus jest spragniony i prosi Samarytankę: „Daj mi pić!” (J 4,7).

Przyznaje się do pragnienia. Jednak, rozmawiając z Samarytanką o pragnieniu wody, bardzo szybko przechodzi do ważniejszych tematów, mówi o pragnieniu miłości, życia, radości istnienia. Jezus zwiastuje kobiecie: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4,12). Woda, którą podaje nam Jezus, jest Jego Duchem. Chce stać się źródłem, które w nas tryska, które chroni nas przed wewnętrznym wyschnięciem. Gdy kobieta prosi Jezusa, aby dał jej takiej wody, żeby nie musiała codziennie chodzić do studni, Jezus odpowiada jej: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!” (J 4,17). W pierwszej chwili wydaje się, że rozmowa przyjmuje zupełnie inny obrót. Jednak Jezus, mówiąc o mężu, chce poruszyć kwestię pragnienia miłości.

Miłość darowana jej przez Jezusa ma inną jakość. Ona pochodzi od Boga. Jezus chce powiedzieć kobiecie, że prawdziwym pragnieniem człowieka jest pragnienie miłości. I to pragnienie nigdy nie będzie zaspokojone przez drugiego człowieka, lecz tylko wówczas, gdy doświadczymy miłości Boga i gdy w nas stanie się ona źródłem miłości, która jest niezwyciężona i niezależna od miłości, jakiej doświadczamy od innych ludzi lub też nie.

U słyszeć słowa Jezusa, wsłuchać się w Niego i uwierzyć oznacza: napić się. Kto pije z Ducha Jezusa, nie będzie musiał pić ponownie, aby zaspokoić swoje pragnienie. W nim samym wytryśnie źródło, źródło Ducha Świętego, z którego zawsze będzie mógł się napić

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.