Dziś jest Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. Obchodzimy imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

5.06.2016 – Katecheza 250 – Starotestamentalne źródła nakazu Spragnionych Napoić

Dla ludzi Europy i Ameryki uczynek miłosierdzia „spragnionych napoić” jest niezbyt zrozumiały ze względu na obfitość wody. Natomiast dla mieszkańców Azji Mniejszej i północnej Afryki jest problemem życia i śmierci.

Izraelici wychodzili z Egiptu z radością, że kończą się ich prześladowania, i z nadzieją, że szybko posiądą bogaty kraj, w którym sami będą gospodarzami. Rzeczywistość okazała się inna niż się spodziewali. Utknęli na czterdzieści lat na wielkiej pustyni między Egiptem a Ziemią Świętą. Rychło zabrakło żywności, ale Bóg ulitował się nad nimi, dając im mannę i przepiórki. O wiele trudniejszy okazał się problem wody. Na pustyni można było wędrować dziesiątki kilometrów i nie spotkać źródła, zwłaszcza z obfitą wodą.

Spragnieni wody Izraelici zaczęli coraz bardziej szemrać przeciw Mojżeszowi. Niewoli w Egipcie przy garnkach pełnych mięsa, ryb i obfitości cebuli, czosnku i innych warzyw, a zwłaszcza z obfitością wód Nilu, wydała się im lepsza niż wolność na pustyni. Zaczynają mówić o powrocie. Tę sytuację trafnie określił Robert A. Sirico: „Łatwiej było wyprowadzić lud z Egiptu niż Egipt z serc ludzkich”.

Oto Bóg każe Mojżeszowi i Aaronowi zgromadzić lud pod skałą. „Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło” (Lb 20, 11). Działo się to w pobliżu miejscowości Meriba, zwanej też Massa. Słowo „meribah” znaczy w języku hebrajskim „woda kłótni”, w tym przypadku kłótni Izraelitów z Mojżeszem. Zresztą cały Stary Testament jest pełen wzmianek o suszy, braku wody, kłótniach, a nawet walkach o źródła i studnie. Wspomnijmy tu choćby niewolnicę Hagar i jej syna Izmaela wypędzonych przez Abrahama na pustynię i tam cudownie ocalonych (por. Rdz 21,14-20). W Ewangelii zaś najbardziej charakterystyczny jest fragment, opisujący jak to Jezus zmęczony upałem usiadł przy studni Jakuba i spotkał Samarytankę czerpiącą wodę. Za zwykłą wodę odwdzięczył się jej nauką o „wodzie żywej”.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.