Dziś jest Środa, 12 maja 2021 r. Obchodzimy imieniny: Pankracego, Dominika, Achillesa. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

31.07.2016 – Katecheza 258: Uczynek Miłosierny: Więźniów pocieszać

Tłem tego uczynku miłosiernego są znamienne miejsca w Biblii, które zwiastują więźniom wolność, jak choćby zapowiedź Jezusa: „abym [ … ] więźniom głosił wolność” (Łk 4,18), co jest przywołaniem słów proroka Izajasza: „zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę” (Iz 61,1).

A także inne miejsca, które zapraszają do pamięci o uwięzionych, jak gdyby się było towarzyszem ich uwięzienia, jak to poleca List do Hebrajczyków: „Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele” (Hbr 13,3), nie zapominając o Psalmie 142,8 w którym czytamy: „Wyprowadź mnie z więzienia”. Podstawowym odniesieniem są jednak słowa Jezusa: „byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,36). Nic dziwnego zatem, że w Nowym Testamencie zaznacza się szczególną relację między członkami wspólnot chrześcijańskich i braćmi uwięzionymi z powodu wiary, o czym przypominają słowa Jezusa: „będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień” (Łk 21,12). W tym kontekście List do Hebrajczyków zwraca się do adresatów w słowach: „Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą” (Hbr 10,34).

Ważnym wzorem jest to, że wspólnota przez modlitwę wstawienniczą jest blisko Piotra, którego uwięziono: „Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga” (Dz 12,5). Ze swej strony Paweł wyraża chrześcijanom z Filippi wdzięczność za bliskość, gdy jest uwięziony, jak też za otrzymaną pomoc (por. Flp 1,13-17; 2,25; 4,15-18). Oczywiście duszpasterstwo, które zwraca uwagę na więźniów, powinno zwracać się także ku ich rodzinom, udzielając im wsparcia, aby mogły jak najlepiej towarzyszyć i pomagać więźniom.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.