Dziś jest Środa, 12 maja 2021 r. Obchodzimy imieniny: Pankracego, Dominika, Achillesa. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

25.09.2016 – Katecheza 265: Cztery kategorie ubóstwa wyrażane przez „Uczynki Miłosierdzia”

Refleksja teologiczna zauważa, że wyliczenie czternastu uczynków miłosierdzia – siedmiu względem ciała i siedmiu względem duszy – odnosi się do czterech kategorii ubóstwa. Najbardziej elementarne jest ubóstwo fizyczne czy też ekonomiczne – brak żywności, wody, brak schronienia i odzieży, a do tego można dodać bezrobocie, choroby i poważne niepełnosprawności. Ubóstwo to odnosi się do pierwszych czterech uczynków miłosierdzia względem ciała.

Po ubóstwie fizycznym mamy ubóstwo kulturalne, którego skrajnym przejawem jest analfabetyzm, brak możliwości kształcenia i w efekcie perspektywa wykluczenia społecznego i kulturalnego. Ubóstwu temu odpowiadają pierwsze trzy uczynki miłosierdzia co do duszy.

Trzecią formą ubóstwa jest ubóstwo społeczne i odnoszące się do relacji międzyosobowych; mieści się tu samotność i wycofanie, śmierć małżonka, krewnych i przyjaciół, wszelkiego rodzaju zewnętrzne i wewnętrzne zaburzenia komunikacji społecznej, dyskryminacja i marginalizacja aż do wyizolowania przez uwięzienie i wygnanie. Na to ubóstwo odpowiadają uczynki miłosierne co do ciała piąty, szósty i siódmy oraz piąty i szósty uczynek miłosierny co do duszy.

I wreszcie mamy ubóstwo duchowe – dezorientację, wewnętrzną pustkę, strapienie i zwątpienie także co do sensu własnego istnienia, zamęt moralny i duchowy, pogardę do samego siebie, brak lub marginalizację wymiaru religijnego, apatię i obojętność … Na to ubóstwo odpowiadają uczynki względem ducha – czwarty i siódmy.

Oczywiście uczynki miłosierne względem ciała i duszy wymagają wzajemnego pobudzania. Materialna pomoc zawarta w uczynkach co do ciała jest podstawą w przypadku ubóstwa fizycznego, ale chrześcijańskie miłosierdzie niesie też ulgę ubóstwu kulturalnemu, społecznemu i duchowemu, któremu zaradzają uczynki co do duszy.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.