Dziś jest Niedziela, 13 czerwca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Lucjana, Antoniego. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

9.10.2016 – Katecheza 267: Jest jeden jedyny Bóg!

Pierwsza prawda wiary rozpoczyna się od słów: Jest jeden Bóg! Nacisk w tym zdaniu położony jest na słowo jest! Bóg po prostu jest! Nie da się o nim nic powiedzieć, bez przyjęcia tej prawdy, że On istnieje! Możemy to porównać do istnienia aksjomatów 
w matematyce. Są to pewne podstawowe założenia, których nie da się udowodnić, ale jeśli chcemy rozwijać matematykę to bez nich nie można nic zrobić! Podobnie jest 
z budowaniem naszej wiary! Na początku musimy przyjąć prawdę, że Bóg jest podobnie jak przyjmujemy aksjomaty w matematyce.

Od najdawniejszych czasów ludzkość tworzyła sobie różne obrazy Boga. Znamy bóstwa różnych mitologii: greckiej, rzymskiej czy wielu innych. Poszczególni bogowie byli odpowiedzialni według wierzeń za żywioły, siły przyrody czy patronowali różnym grupom ludzi. Już jednak sam rozum ludzki może na drodze wnioskowania dojść do prawdy, 
że prawdziwy Bóg może być tylko Jeden! Wszelkie wyobrażenia zaczerpnięte z mitologii przedstawiają bogów jako nieśmiertelnych herosów, którzy mają jednak braki, ograniczenia czy nawet wady! Prawdziwy Bóg zaś jest najdoskonalszy, bez braków, uchybień czy ograniczeń. Stąd logicznym jest, że nie może być dwóch istot najdoskonalszych. Jeśli byłoby dwóch różnych bogów to wówczas jeden z nich nie będzie posiadał wszystkiego tego samego co ten drugi. A to jest już jakiś brak i ograniczenie wykluczające doskonałość! Jeśli więc przyjmujemy, że Bóg jest Najdoskonalszy, wówczas musimy także przyjąć, że jest tylko Jeden! Ta prawda, do której możemy dojść przy pomocy rozumu została potwierdzona przez Pismo Święte. Bardzo dobitnie mówi o tym św. Paweł w 1 Liście do Koryntian: „A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie – jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy..” (1 Kor 8, 5-6). Musimy zatem wykluczyć istnienie wielu bogów. Pierwsza prawda wiary jest zatem fundamentem wszystkiego i stawia nam pytania: w jakiego Boga ja wierzę? Czy Bóg w którego wierzę jest Jeden i Jedyny?