Dziś jest Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Bazylego, Elwiry, Michała. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

18.12.2016 – Katecheza 277: Śmierć momentem spotkania 
z Bogiem sprawiedliwym Sędzią

Druga z kolei spośród głównych prawd wiary mówi o Bogu, który jest sędzią sprawiedliwym. Bóg stworzył człowieka z miłości, powołał do miłości i jak zaznaczył 
św. Jan od Krzyża „pod wieczór naszego życia będzie nas sądził z miłości” (św. Jan 
od Krzyża, Sentencje, nr 64).

W obecnych czasach obraz Boga jako sędziego często jest wypierany ze świadomości wiernych. Tymczasem ewangeliczne przypowieści
o bogaczu i Łazarzu oraz o Sądzie Ostatecznym wyraźnie nam przypominają, że po śmierci człowieka czeka podwójny są: Sąd szczegółowy oraz sąd ostateczny. Zanim jednak dojdzie do sądu to człowiek przechodzi do wieczności przez granicę śmierci. Dlatego w katechezie dzisiejszej zastanowimy się nad jej tajemnicą.

Zagadnienie śmierci pozostaje przedmiotem wielu badań i rozpatruje się je na wielu poziomach. Z punktu widzenia medycznego za moment śmierci uznaje się obumarcie pnia mózgu, w którym znajdują się ważne ośrodki sterowania funkcjami życiowymi. Biorąc pod uwagę płaszczyznę wiary moment śmierci jest rozdarciem
w człowieku: nieśmiertelna dusza zostaje oddzielona od śmiertelnego ciała. W ten sposób powstaje bolesne rozdarcie w osobie ludzkiej, które ostatecznie zostanie pokonane w momencie zmartwychwstania ludzkiego ciała na końcu czasów.

W momencie śmierci kończy się także definitywnie czas zasługiwania człowieka na życie wieczne, czyli zamyka się czas otwarcia na przyjęcie lub odrzucenie łaski Bożej ukazanej w Chrystusie. Po śmierci człowiek nie może już zmienić swojego losu ani nic nie dołoży do „zasobów” przyniesionych z ziemskiego życia. Nawet w ostatnich chwilach przed śmiercią człowiek ma szansę na nawrócenie, odwrócenie swojego losu. Po śmierci już takiej szansy nie ma, ponieważ jest ona kresem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiarowuje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Ten moment jest tak ważny dla każdego człowieka, dlatego Kościół zachęca do przygotowania się na godzinę śmierci poprzez przyjęcie Wiatyku, zwrócenie się o pomoc do patrona dobrej śmierci św. Józefa oraz każdego dnia
w modlitwie pozdrowienia anielskiego Kościół prosi Maryję o wstawiennictwo
w „godzinę naszej śmierci”.