Dziś jest Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Bazylego, Elwiry, Michała. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

19.03.2017 – Katecheza 290: Sąd ostateczny sądem z czynów miłości

Nauczanie Kościoła o przeznaczeniu człowieka do życia z Bogiem, do zmartwychwstania i do nieśmiertelności domaga się wyjaśnienia, kiedy to nastąpi. Kościół wydarzenie to łączy z Sądem Ostatecznym, którego następstwem będzie ostateczne spełnienie obietnic Boga dotyczących zmartwychwstania ciał.

Święty Jan Apostoł objaśniał, że będzie to „godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego [Chrystusa]: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia” (J 5, 28-29). Wówczas Chrystus „przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim … Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie … I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25, 31.32.46). Owocem tego sądu będzie definitywne uwolnienie całego wszechświata z niewoli grzechu i śmierci, oraz udział w chwale Chrystusa, który zainauguruje „nowe niebo” i „nową ziemię”.

Nadejście dnia Sądu Ostatecznego będzie potwierdzaniem tryumfu sprawiedliwości Boga nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez człowieka. Będzie też znakiem tego, że miłość jest silniejsza od śmierci. Sąd ten pozwoli człowiekowi poznać także znaczenie Bożego dzieła stworzenia i zbawienia. Dzięki temu poznaniu człowiek zrozumie też sens przedziwnych dróg, którymi Opatrzność Boża prowadziła ludzkość do pełni życia i miłości, których źródłem i dawcą jest tylko Bóg.

W obliczu Chrystusa zostanie ujawnione to, jak każdy człowiek odnosił się do Boga, co czynił dobrego za życia, a co złego. Dobrzy ludzie otrzymają publiczną nagrodę wobec wszystkich zgromadzonych na Sądzie Ostatecznym, a źli poniosą za swe czyny konsekwencje. Sąd Ostateczny ukaże nadto, po co Bóg stworzył świat i pomoże zrozumieć ekonomię zbawienia. Objawi też, że sprawiedliwość Boża triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwściami popełnionymi przez stworzenia i że Jego miłość jest silniejsza od śmierci. Prawda o Sądzie Ostatecznym uświadamia nam, że w ciągu życia mamy zabiegać o zbawienie.