Dziś jest Sobota, 15 maja 2021 r. Obchodzimy imieniny: Zofii, Nadziei, Izydora. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

9.04.2017 – Katecheza 293: Bóg jest jeden i jedyny w Trzech Osobach

Codziennie rano każdy chrześcijanin powinien rozpoczynać dzień od znaku krzyża: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Nie zastanawiamy się nad doniosłością i wagą tych słów, ale one wyrażają całą istotę naszego chrześcijańskiego życia. Stworzenie świata i człowieka oraz jego odkupienie w wydarzeniach paschalnych jest dziełem Trójcy Przenajświętszej.

Często upraszcza się tajemnice naszej wiary i przypisuje się dzieło stworzenia Bogu Ojcu, dzieło odkupienia Synowi Bożemu a dzieło uświęcania Duchowi Świętemu. W rzeczywistości jednak cała Trójca Przenajświętsza bierze w nich udział jako Jeden i Jedyny Bóg, który stwarza, zbawia i uświęca człowieka. Stąd nasze życie powinno być odniesieniem i relacją miłości z Trójjedynym Bogiem. Zdążamy ostatecznie wszyscy „do” kochającego Ojca „przez i razem” z Chrystusem naszym Bratem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem „w” mocy i miłości Ducha Świętego. Tę właśnie najpiękniejszą tajemnicę naszej wiary wyrażamy w prostym znaku krzyża: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest najtrudniejszym do wyjaśnienia i zrozumienia dogmatem naszej wiary. Osoby Boże: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są od siebie realnie różne, ale posiadają Jedną i tę samą naturę, dzięki której są Jednym Bogiem. Nie ma trzech bogów. Jest Jeden Bóg, ale w trzech różnych Osobach. Trójca przez jedność natury jest Jednym Bogiem.

Św. Faustyna zastanawiała się nad tajemnicą Trójcy Przenajświętszej. W Dzienniczku zapisała: „W pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej, o Istocie Boga. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest Ten Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty, ujrzałam Jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. A z tej Jasności wychodziły słowa w postaci gromu i okrążyły niebo i ziemie. Nic nie rozumiejąc z tego zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z Ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki: Jakim jest Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego. Po chwili Jezus zakreślił ręka znak krzyża i znikł” (Dz 30). W naszych katechezach spróbujemy zastanowić się nad tajemnicą Trójcy Świętej na tyle, na ile nasz ludzki rozum posługując się pojęciami zaczerpniętymi z filozofii i teologii pozwoli nam wyjaśnić co znaczy, że jest Jeden Bóg ale w Trzech Osobach.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.