Dziś jest Poniedziałek, 28 września 2020 r. Obchodzimy imieniny: Wacława, Tymona, Marka. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

23.07.2017 Katecheza 307: W jednej osobie Syna Bożego są dwie natury: boska i ludzka

Odwołując się do tajemnicy Wcielenia Kościół wierzy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ma On w sobie dwie natury: Boską i ludzką. Natury te nie są pomieszane, ale zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego.

To jedyne i całkowicie wyjątkowe wydarzenie W cielenia Syna Bożego nie oznacza więc, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest ono wynikiem niejasnego pomieszania tego, co Boskie, i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem” (KKK 464). Sformułowania te były i są odpowiedzią Kościoła na próby innego wyjaśniania tajemnicy Jezusa Chrystusa, które prowadziły do powstawania różnego rodzaju herezji.

Potrzebne było sprecyzowanie autentycznej nauki Kościoła. I tak Sobór Chalcedoński w 451 r. orzekł, „że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała; współistotny Ojcu co do Bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, «we wszystkim … z wyjątkiem grzechu» (Hbr 4, 15)”. Na Soborze Konstantynopolitańskim II (553) Kościół wyznał, że w Chrystusie jest tylko „jedna hipostaza, czyli osoba, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jeden z Trójcy Świętej”.

Wszystko należy więc odnosić i przypisywać Osobie Boskiej – cuda, cierpienie i śmierć. Wreszcie Sobór Konstantynopolitański III (681) wyznał, iż w tajemnicy ziemskiego życia Chrystus posiadał dwie wole – Boską i ludzką i działania z nich wynikające. Wola ludzka nie przeciwstawiała się Boskiej, ale współdziałała z wolą Bożą w posłuszeństwie Ojcu.