Dziś jest Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. Obchodzimy imieniny: Bazylego, Elwiry, Michała. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

10.09.2017 – Katecheza 314: Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest największym cudem

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi centralną prawdę wiary i wraz z wydarzeniem męki i śmierci na krzyżu wyraża istotną część Jego misterium paschalnego. Wymowę i znaczenie tego misterium, zdaniem wybitnego protestanckiego teologa Jurgena Moltmanna, „można zrozumieć tylko na kolanach”, to znaczy wierząc i okazując pokorę wobec niepojętych dzieł Boga.

Tym samym zmartwychwstanie Jezusa jest szczytem tajemnicy Wcielenia. Potwierdza prawdę o Jego Boskości, jak również stanowi potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał. Z tych też powodów Zmartwychwstały Pan, zwycięzca grzechu i śmierci, jest zasadą usprawiedliwienia i zmartwychwstania człowieka, udzielając wierzącym daru łaski przy- brania za synów, które jest rzeczywistym uczestnictwem w życiu jedynego Boga (Kompendium 131).

Fakt zmartwychwstania potwierdzają wszystkie pisma Nowego Testamentu. Najpierw wskazują one na istotny znak zmartwychwstania Jezusa: pusty grób. Wiadomość o pustym grobie została potwierdzona przez „niewiasty, które pierwsze spotkały Jezusa i były dla Apostołów pierwszymi zwiastunami tej nowiny. Następnie Jezus «ukazał się więcej niż pięciuset braciom równocześnie» (1 Kor 15, 5-6), i innym jeszcze. Apostołowie sami nie mogli wymyślić zmartwychwstania, ponieważ wydawało im się ono niemożliwe: sam Jezus wyrzucał im ich niewiarę” (Kompendium 127).