Dziś jest Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. Obchodzimy imieniny: Czesława, Agnieszki, Mariana. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

25.11.2018 – Katecheza 376: Cnoty kardynalne

Rozpoczynamy nowy cykl katechez o cnotach kardynalnych. Na początku naszych rozważań warto postawić sobie pytanie co to jest cnota? W języku teologicznym oznacza ona pewną sprawność, zdolność, dyspozycję.

Rozróżniamy cnoty Boskie, czyli pochodzące od Boga, będące nadprzyrodzonymi darami łaski. Są nimi wiara, nadzieja i miłość. Oraz cnoty ludzkie, będące naturalnymi zdolnościami ludzkimi. Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje te drugie w następujący sposób: „są one trwałymi dyspozycjami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Można je zgrupować wokół czterech cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania” (KKK 1810).

Wszystkie cnoty ludzkie można pogrupować wokół tak zwanych cnót kardynalnych. Nazwa kardynalne wzięła się od łacińskiego słowa cardo oznaczającego zawias. Mamy 4 cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość oraz męstwo. Dlaczego akurat te 4 są takie ważne? W Piśmie Świętym możemy przeczytać: „kto miłuje sprawiedliwość – jej to dziełem są cnoty: uczy bowiem umiarkowania i roztropności, sprawiedliwości i męstwa” (Mdr 8, 7) Odpowiedź znajdziemy także w funkcjach jakie one pełnią w życiu chrześcijańskim. Roztropność kieruje umysłem a sprawiedliwość rządzi wolą. Wstrzemięźliwość zaś panuje nad wszelką pożądliwością. Męstwo natomiast czyni zdolnym człowieka do stawienia czoła trudnościom i niebezpieczeństwom. Możemy powiedzieć, że znajdujemy w tych funkcjach całość dojrzałego życia chrześcijańskiego. Trzeba jeszcze nadmienić, że cnoty kardynalne są wspomagane i przemieniane przez Bożą łaskę.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.