Dziś jest Sobota, 15 maja 2021 r. Obchodzimy imieniny: Zofii, Nadziei, Izydora. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

25.08.2019 – Katecheza: Hymn Chwała na wysokości Bogu i Kolekta

W uroczystości i święta po spowiedzi powszechnej wierni uczestniczący w liturgii śpiewają bądź recytują hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Jest on starożytnym hymnem wielbiącym Boga, należącym do licznych hymnów układanych i śpiewanych w pierwotnym Kościele, na wzór psalmów.

Po nim w liturgii następuje tak zwana kolekta, zwana także oracją. Jest ona we Mszy świętej pierwszą modlitwą kapłana, jako przewodniczącego. Nazwą „oratio” Rzymianie określali przemówienie kogoś ważnego. Kościół znaczenie tego wyrazu zastosował do uroczystego przemówienia, jakie kapłan kieruje do Boga Ojca w imieniu zebranego ludu na początku Eucharystii. Kolekta jest późniejszą nazwą pochodzenie gallikańskiego. Określa ona tę modlitwę jako zbiór cichych modlitw wiernych uczestniczących we Mszy św.

Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego zaznacza jaki charakter i znacznie ma modlitwa kolekty: „Kapłan wzywa lud do modlitwy; wszyscy razem z nim trwają przez chwilę w milczeniu, aby uświadomić sobie, że stoją w obecności Boga i by w modlitwie osobistej wypowiedzieć swoje prośby. Po czym kapłan odmawia modlitwę, która zwykle nazywa się «kolektą». Wyraża się przez nią charakter obchodu liturgicznego i za pośrednictwem słów kapłana zanosi się prośby do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Lud, łącząc się z prośbą i wyrażając na nią zgodę, przez aklamację «Amen» sprawia, że staje się ona jego modlitwą. W Mszy świętej odmawia się tylko jedną kolektę, dotyczy to również modlitwy nad darami i modlitwy po Komunii”. Z tego wynika, że po wezwaniu kapłana módlmy się! powinna nastąpić chwila ciszy, w czasie której wierni uświadamiają sobie, że stają przed Bogiem i w tym momencie mogą przedstawić Mu swoje prośby, które następnie kapłan w ich imieniu zanosi do Boga Ojca.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.