Dziś jest Piątek, 16 kwietnia 2021 r. Obchodzimy imieniny: Kseni, Cecylii, Bernadety. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

24.11.2019 – Katecheza: Dlaczego przeistoczenie jest najważniejszym momentem Mszy Świętej?

Szczególnym momentem Mszy św. jest ta część modlitwy eucharystycznej, która bezpośrednio wiąże się z przypomnieniem i uobecnieniem gestu Jezusa z Wieczernika, który wziąwszy chleb i wino wypowiedział słowa: „To jest Ciało Moje…, to jest Krew Moja…”.

Tę część modlitwy eucharystycznej otwiera prośba zwana epiklezą. Jej nazwa pochodząca z języka greckiego (od słowa epikaleo), oznacza wezwanie skierowane do Boga Ojca, aby zesłał na dary chleba i wina moc Ducha Świętego, który je przemieni w Ciało i Krew Chrystusa. Po przeistoczeniu czyli konsekracji, zanosimy do Boga jeszcze jedną epiklezę – prośbę, aby Duch Święty uświęcił i w miłości zjednoczył Chrystusem oraz z innymi ludźmi tych, którzy będą przyjmować Ciało i Krew Zbawiciela. Po epiklezie następuje w każdej modlitwie eucharystycznej opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja. Początkowy fragment tego opowiadania jest inny w każdej modlitwie, natomiast same słowa Chrystusa Pana brzmią jednakowo we wszystkich dziesięciu modlitwach eucharystycznych, przy czym zapis tych słów opiera się na relacjach ewangelistów – Marka, Mateusza i Łukasza oraz św. Pawła (1 Kor 11, 23-25).

Przeistoczenie jest najważniejszą częścią Mszy świętej, ponieważ w tym momencie sam Chrystus przychodzi na ołtarz pod postacią chleba i wina. Dary ofiarne chleb i wino zmieniają się w Ciało i Krew Pana Jezusa. Choć nasze zmysły nadal widzą, smakują i czują postać chleba i wina to wiara mówi nam, że po przeistoczeniu mamy do czynienia z prawdziwym Ciałem i prawdziwą Krwią Pańską.

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.