Dziś jest Piątek, 16 kwietnia 2021 r. Obchodzimy imieniny: Kseni, Cecylii, Bernadety. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Katecheza

26.01.2020 – Katecheza: Dlaczego dziękczynienie po Komunii Świętej jest tak ważne?

Po przyjęciu Komunii Świętej powinno nastąpić w liturgii Mszy św. dziękczynienie. Niestety ten ważny element liturgii jest często pomijany. Dlaczego dziękczynienie jest tak ważne? Jest
oczywiste, że za tak wielki dar jak Ciało Syna Bożego przyjęte w Komunii świętej należy podziękować.

Nie ma większego daru tutaj na ziemi niż możliwość zjednoczenia z Chrystusem w
Komunii. Stąd dziękczynienie jest konieczne. Bez niego przyjmowanie komunii staje się rutyną, zwykłym formalizmem. Upraszczając można powiedzieć, że bez dziękczynienia Komunia św. jest mało owocna a świadomość realnej obecności Chrystusa pod postacią chleba słaba.

Formy dziękczynienia mogą być różne: może to być dłuższa modlitwa w milczeniu,
może też być śpiew, ale nie machinalny, mechaniczny i bezduszny – dlatego że „wszyscy śpiewają” – ale śpiew płynący z głębi serca, z wdzięczności. Słyszy się często powiedzenie św. Augustyna: „Kto śpiewa, dwa razy się modli”. W rzeczywistości biskup Hippony powiedział inaczej: „Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli”. Dobry śpiew znaczy tu zaś śpiew płynący z głębi serca, śpiew wyrażający miłość lub przynajmniej jej pragnienie.
Jakakolwiek jednak nie byłaby forma dziękczynienia, powinno ono być dłuższe (a nawet znacznie dłuższe), niż to na ogół ma miejsce w naszych kościołach. Liturgia traci swój święty charakter, gdy jest poganiana wskazówkami zegarka.

Dziękczynienie po Komunii streszcza i kończy modlitwa kapłana, będąca najczęściej prośbą, by przyjęcie Ciała Pańskiego wydało owoce świętości w naszym życiu, byśmy sami stawali się tacy jak święty chleb, który przed chwilą przyjęliśmy: gotowi do „rozdawania się”
na co dzień

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w naszym kościele może przebywać jednocześnie niewiele osób, nie licząc kapłana i służby liturgicznej. Zachęcam do skorzystania z transmisji nabożeństw w telewizji i w internecie.
Okazji mamy bardzo wiele.

Przypominam, że nadal obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej i możliwość przyjmowania Komunii Świętej duchowej. Umożliwiam także przyjmowanie Komunii Świętej w kościele poza nabożeństwami. Proszę zapoznać się z ogłoszeniami, programem adoracji i poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Informacja o nabożeństwach w remizie w Płazówce znajduje się w ogłoszeniach.