Dziś jest Wtorek, 21 stycznia 2020 r. Obchodzimy imieniny: Agnieszki, Jarosława. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Historia

1. Ks. Stanisław Sudoł wystosowuje 10 grudnia 1945 r. pismo do Kurii Biskupiej w Przemyślu w sprawie pozwolenia na odprawienie Mszy św. w szkole w Kopciach
2. John Rizsak – notariusz z New Jersey – wysyła do ks. Sudoła akt notarialny, na mocy którego Anna Tyburcza, z domu Kopeć, przekazuje swoją posiadłość „na rzecz mającego stanąć kościoła rzymsko – katolickiego w Kopciach”
.:: Kliknij aby zobaczyć akt notarialny ::.
3. Biskup ordynariusz przemyski, Franciszek Barda, 9 października 1948 roku wydaje dekret ustanawiający osobę prawną kościelną pod nazwą „Kościół rz. kat. w Kopciach”
4. Wojewódzki Zarząd Architektoniczno – Budowlany wydaje w dniu 9 maja 1957 roku pozwolenie na budowę kościoła w Kopciach
.:: Kliknij aby zobaczyć pozwolenie ::.
5. Adam Jaskot z Kopci – na mocy umowy sporządzonej dnia 30 października 1957 roku – przekazuje ziemię na rzecz „Kościoła rzymsko – katolickiego w Kopciach” roku
6. Rusza budowa kościoła pod kierunkiem majstra budowlanego Michała Schiffera z Dzikowca
7. Uroczyste poświęcenie świątyni w dniu 15 września 1963 roku przez biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej, Stanisława Jakiela
8. Pierwszym duszpasterzem w Kopciach zostaje ks. Stanisław Czarniecki. Pełnienie posługi rozpoczął od 8 lipca 1969 roku.
9. Wydanie dekretu erygującego na mocy którego dnia 5 grudnia 1969 roku kościół w Kopciach, dotychczas filia parafii Dzikowiec, zostaje odłączony od macierzystej parafii, stając się „samodzielnym ośrodkiem duszpasterskim”
.:: Kliknij aby zobaczyć dekret ::.
10. Poświęcenie ukończonego obiektu cmentarza parafialnego przez ordynariusz przemyskiego w dniu 23 sierpnia 1970 roku.
11. Wydanie formalnego pozwolenia na budowę budynku plebanii – 29 kwietnia 1972 r.
.:: Kliknij aby zobaczyć pozwolenie ::.
12. W roku 1980 została oficjalnie poświęcona nowa dzwonnica – stojąca na miejscu starej wykonanej z drewna
13. Wydanie dekretu o przyłączeniu Płazówki do parafii Kopcie – 29 grudnia 1982 r.
14. Władze państwowe wydają decyzję, uznając parafię Kopcie – 20 kwietnia 1983 r.
.:: Kliknij aby zobaczyć decyzję ::.
15. Uroczystości jubileuszowe z okazji 50 – lecia kościoła parafialnego – 8 września 2013 r.

Chcąc szerzej zapoznać się z historią parafii, zachęcamy do pobierania książki „Złoty jubileusz kościoła w Kopciach” dostępnej w formacie pdf

Siostry zakonne wywodzące się ze wspólnoty

Siostry zakonne

Księża diecezjalni wywodzący się ze wspólnoty

Ks. Marek Dzióba
Ks. Michał Dzióba
Ks. Józef Ozga
Ks. Stanisław Kopeć
Ks. Michał Ziółkowski
Ks. Marcin Ziółkowski
Ks. Józef Tęcza (Tencza)
Ks. Józef Tęcza
Ks. Wojciech Łęgowski
Ks. Jan Dzióba

Kościelni pracujący w parafii

Józef BieleńAniela KwaśnikAdam Jaskot
Józef Bieleń (ur. 19 listopada 1944 r.) – pełni funkcję kościelnego od czerwca 2004 r. do chwili obecnej. Umowę z nim spisano 1 stycznia 2006 r.
Aniela Kwaśnik (24 maja 1921 r. – 27 grudnia 2004 r.) – została kościelną w 1982 r. Mieszkała w Kopciach pod numerem 76, a więc również w sąsiedztwie kościoła. W chwili objęcia posługi, była od 4 lat wdową po zmarłym Antonim Kwaśniku, aktywnie działającym przed laty w Komitecie Budowy Kościoła. Była rencistką i posiadała ubezpieczenie rolnicze. Podobnie jak poprzednik, dostawała miesięczne wynagrodzenie z „opłat stuły” oraz za usługi.
Adam Jaskot (7 lipca 1918 r. – 31 lipca 1982 r.) – wielce zasłużony kopcianin. Mieszkał pod numerem 78, a więc w sąsiedztwie kościoła. To właśnie on ofiarował grunty pod kościół i cmentarz parafialny. Miał niejako tytuł, by pełnić tę funkcję. Potem aktywnie działał jako członek Komitetu Budowy Kościoła. Był rolnikiem i tam posiadał ubezpieczenie. Zawarł ustną umowę z Radą Parafialną, którą spisano w 1977 r. Dostawał miesięczne wynagrodzenie z „opłat stuły”. Jako dodatkowe wynagrodzenie, zbierał plony z pola kościelnego, o obszarze 1,5 ha.

Organiści grający w kościele

Ewa ŚliwińskaJan KusikStanisław MokrzyckiJan Sobolewski
Ewa Śliwińska – aktualna organistka, pochodzi z Majdanu Królewskiego i tam mieszka.
Jan Kusik (ur. 22 maja 1954 r.) – organista w parafii od w 1994 r. Pochodził z Ostrów Tuszowskich. Posiadał kwalifikacje do zawodu organisty, a na co dzień pracował jako listonosz i ubezpieczony był w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Początkowo nie miał spisanej umowy, ale otrzymywał wynagrodzenie z parafii za dojazdy na niedziele i święta oraz od ludzi za usługi. Umowę z nim spisano dopiero 1 stycznia 2006 r.
Stanisław Mokrzycki (ur. ok. 1934 r.) – organistą został w 1989 r. Rolnik z Cmolasu i ubezpieczony w rolnictwie. Posiadał kwalifikacje do zawodu organisty. Był wynagradzany miesięcznie i pobierał opłaty za usługi okolicznościowe.
Jan Sobolewski (ur. 3 marca 1924 r.) – Był rolnikiem i jednocześnie pracownikiem w fabryce w Nowej Dębie, gdzie został ubezpieczony. Był samoukiem – po wybudowaniu kościoła, uczył się gry na fisharmonii u organisty z Kolbuszowej. Zawarł ustną umowę z Radą Parafialną (spisaną w 1983 r.) i zaczął pełnić posługę organisty. Dostawał miesięczne wynagrodzenie z „opłat stuły”, a także pobierał pieniądze za opłatki i usługi. Grał tylko w niedziele i święta. Od 1982 r. przeszedł na emeryturę w zakładzie pracy, ale nadal pozostawał organistą. Obecnie mieszka wraz z żoną Zofią pod numerem 128 w przysiółku Sobolów.

Grabarze pracujący w parafii

  1. Zbigniew Brylowski (aktualnie)
  2. Józef Bieleń
  3. Antoni Puzio
  4. Tadeusz Gil
  5. Adam Jaskot