Dziś jest Wtorek, 21 stycznia 2020 r. Obchodzimy imieniny: Agnieszki, Jarosława. Wszystkiego najlepszego!

Oficjalna strona internetowa Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kopciach

Tytuł parafii

Parafia pod wezwaniem „Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny” w Kopciach

Niepokalane Serce width=

Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już od XII wieku. I tak o Sercu Maryi wspominają: św. Azelm, jego uczeń Eudmer, św. Bernard, św. Herman Józef, św. Bonawentura, św. Albert Wielki, bł. Jakub z Yoragine, św. Mechtylda, św. Gertruda Wielka, św. Brygida Szwedzka i inni.

Jednak na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął dopiero św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Święty Jan Eudes pierwszy napisał dzieło na temat kultu Serca Maryi. Ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku 1680. Wydane zostało drukiem w roku 1681.

Papież Pius XII wprowadził święto Niepokalanego Serca Maryi dnia 4 maja 1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

Jak czcić Serce Maryi
Serce Maryi, będące symbolem wielkiej miłości dla nas, każe nam przede wszystkim modlić się do Niej, czyli uciekać się do Maryjnego wstawiennictwa.

Oprócz modlitwy, czcząc Serce Maryi, należy naśladować Ją w swoim życiu. Czcić Serce Maryi to naśladować Matkę Najświętszą w miłości Boga i bliźniego.

Należy walczyć z grzechem (poprzez spowiedź, rachunki sumienia, wzbudzanie aktów żalu za grzechy) oraz troszczyć się o pomnażanie w nas życia łaski (modlitwa, komunia św.).

Odprawiajmy także Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.

Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi

Matko Niepokalana całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. O przedobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych, niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach!

Broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci. Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; na drogach życia błądzących, grzesznych, strzeż ich o Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich.

Z miłości do Twego Serca chcemy spełnić wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć według przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Pomóż nam o Maryjo wykonać te postanowienia, przyjmij to poświęcenie nasze, wyproś łaski – konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa.
Amen.